De Vernieuwde Stad | OO3401

Aan de rand van Oostende ontwierp KRAS ism met MLA+ en FELIXX een nieuw stedelijk ensemble van middelgrote bouwvolumes. In het masterplan worden 465 nieuwe sociale appartementen voorzien in een nieuw stadsdeel, waarbij de menselijke schaal, connectiviteit, gezondheid, circulariteit en toekomstbestendigheid voorop staan. De bestaande gebouwen worden op een gecontroleerde, duurzame manier ontmanteld door toepassing van de principes van Urban Mining.

Het ontwerp versterkt de morfologische structuur van de stedelijke driehoek Elisabethlaan – Stuiverstraat – Guldensporenlaan/Brigade Pironlaan door de introductie van een vijftal middelhoge woningbouwvolumes die qua schaal en ligging aansluiting zoeken met de bestaande bebouwing en de naastgelegen villawijk en Mimosawijk. Hoogteaccenten op de koppen zorgen voor identiteit en herkenbaarheid.  Op bestaande circulatieroutes wordt er een diversiteit aan mogelijke ontmoetingsplekken gecreëerd. Rondom ontmoetingscentrum De Blomme wordt plaats ingeruimd voor de circulaire Hub.

opdrachtgever / De Oostendse Haard en Gelukkige Haard

team / KRAS - MLA+ - FELIXX

status / wedstrijd Open Oproep - 2e laureaat 

oppervlakte / ca 50.000m² bvo

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • Flickr Clean
  • Instagram Clean