top of page
1523_GOKO PR inplanting-A5_1-5000_websit
1523_GOKO_plan +0_1-600
GOKO - foto maquette vogelperspectief
1523_GOKO_PR_straat
1523_GOKO_PR_AW vanaf inkom APP
1523_GOKO_PR_park
1523_GOKO_PR_WO frontaal zicht

Drie Hofsteden

KRAS verzorgt de herontwikkeling van de sociale woonwijk Cederlaan-Drie Hofsteden in Kortrijk. De opdracht omvat een grondige duurzame renovatie, gekoppeld aan de verdichting en optimalisatie van het woningbestand en de publieke ruimte. Het project introduceert met meergezinswoningen en assistentieflats voor mensen met een beperking nieuwe woontypologieën in deze monotone verouderde woonwijk. De door bestaande straatpatronen gevormde wooneilanden worden van alle randgroen ontdaan en ontpit waardoor er een ruime buitenplek ontstaat voor gemene tuinen als verlenging van een eigen private tuin of terras. In een eerste fase worden er 40 nieuwe appartementen, 18 woningen en evenveel assistentieflats gebouwd.  In een tweede fase renoveren we 39 bestaande woningen en bouwen we 24 nieuwe woningen en appartementen.  Het hele project is CO2-neutraal door een verwarming en warmwaterproductie op elektriciteit en maximaal gebruik van verschillende vormen van hernieuwbare energie.

opdrachtgever / Goedkope Woning

team / KRAS - Provoost - Istema

status / in uitvoering

bottom of page