Isometrie_OPSMUK
IMG_7096
IMG_7095
CAM002_opgewerkt
CAM001_opgewerkt
CAM004_opgewerkt
CAM003_opgewerkt
schets ingenieurswoning_OPGEWERKT

Transformatie Electrabelsite Aalst

De voormalige Electrabel-site in het zuiden van Aalst is één van de meest in het oog springende te vernieuwen plekken aan de Denderkaaien en het Stadspark dat bij zal dragen tot de revitalisatie van de stad. Binnen ons  initiële masterplanvoorstel voor deze veelzijdige site concentreren we ons op een woongebouw in een nieuw aan te leggen openbaar groenlandschap aan de te verlagen kade langs de rivier.  Het project bestaat - mede door de ruimtelijke bepalingen van een BPA - uit een  balkvolume en een vooruitgeschoven toren- volume, beide verbonden met een ondergrondse parkeerbak en samen goed voor vijftig meergezins- woningen van verschillende grootte. Het balkvolume kenmerkt zich door de gekartelde langse gevels en de ruitvormige half-uitpandige terrassen met diagonale uitzichten.  Het vooruitgeschoven torenvolume is als een driebeuk opgevat met half-uitpandige terrassen op elke hoek. Er werd veel aandacht besteed aan een 

verzorgde baksteenarchitectuur met doorlopende lijn van architectonische betonterrassen. De woningen worden aangesloten op het stedelijk warmtenet en maximaal voorzien van hernieuwbare energie via de zonnepanelen op de platte daken.

opdrachtgever / Odebrecht

team / KRAS 

status /  bouwvergunning verkregen

oppervlakte / ca 6000m² bvo