top of page
KRS_PR_inplantingsplan_REEL-A5_1-3500_in
IMG_1708_ZW.jpg
IMG_1723.JPG
1504 REEL - schets vogelperspectief - zwartwit - 25.08.2015.jpg
IMG_3109
IMG_3108
A3-ISO schema_05_Totaal
KR-WTF-0448
KR-WTF-0012
KR-WTF-0032
KR-WTF-0588

Masterplan Elektrionsite

KRAS heeft met het masterplan voor de WATT-site een nieuwe woon-werk ontwikkeling voorzien op de voormalige Elektrionsite aan de Nieuwewandeling in Gent. De bestaande loodsen, overgebleven getuigen van het industriële verleden van de site, en de gedifferentieerde randen van de site vormen de aanknopingspunten voor het masterplan. Door de afgesloten ruimte terug toegankelijk te maken voor de buurt wordt het binnengebied opgewaardeerd tot een (semi-)publieke ruimte. Voorts zetten we in op het creëren van maximale groene ruimte en een gedifferentieerd aanbod van woningen, kantoren en commerciële ruimten. De overgebleven fabrieksloodsen zijn bepalend voor de oriëntatie en sfeer in de nieuwe wijk. Ze worden opgewaardeerd en gereïntegreerd inde nieuwe ontwikkeling.

KRAS staat in voor de opmaak van het masterplan, het beeldkwaliteitsplan en een deel van de architectuur in en rond de bestaande loodsen. Onze collega's van CAAN en Archipl verzorgen de andere woningen en appartementen.

opdrachtgever / Re-vive NV - Canal Properties NV

team / KRAS - Fris in het landschap - Evolta

status / masterplan opgeleverd - verkaveling ingediend 

oppervlakte / ca 11.000 m²

fotografie / Stijn Bollaert

bottom of page