top of page
KRS_PR_inplantingsplan_GONO_1-3500_WEBSI
1707_GONO_Masterplan
CAM001B_opgewerkt
CAM002B_opgewerkt

Kasteel Beiaardschool

De site van de Heemscholen en de basisschool Kasteel Beiaard hebben een grote nood aan een duidelijke functionele structuur en aan vervanging van de aanwezige containerklassen en de sterk verouderde gebouwen. Er is weinig samenhang tussen de verschillende gebouwen op beide sites en de schoolcampussen zitten verborgen in de groene binnengebieden van het bouwblok.

In de eerste aanzet tot het masterplan hebben we getracht om de site veel duidelijker te structureren. Daarnaast werd ook rekening gehouden met de beoogde groei en met behoud én versterking van het groene karakter van de campus.

opdrachtgever / GO!

team / KRAS

status / wedstrijdontwerp

oppervlakte

bottom of page