Bosinfocentrum Het Leen

De verbouwing en uitbreiding van het bosinfocentrum van het Provinciaal Domein Het Leen is bijzonder uitdagend: het gesloten, militaire karakter van de gebouwen combineren met de laagdrempelige, natuureducatieve doelstellingen van het bosinfocentrum. We doen dit door de introductie van een serrestructuur, die de gevraagde koppeling maakt tussen beide gebouwen en tevens de toegang benadrukt. De aaneengeschakelde dakvormen definiëren kamers op zich, maar vormen als geheel ook één continue, flexibel inrichtbare bufferruimte of ‘tussenruimte’. Een uitkijktoren, in het verlengde van deze nieuwe as, fungeert als contrapunt en vormt een visueel baken en herkenningspunt voor het ganse domein.

In dit project beoogt KRAS een transformatie van gebouwen die de bestaande architectuur niet bruskeert, maar op scherp stelt en met budgettair beperkte middelen maximaal effect sorteert.

opdrachtgever / Provincie Oost-Vlaanderen

team / KRAS - I'm With Alice - Tech 3

status / in werf

oppervlakte / 1080m²

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • Flickr Clean
  • Instagram Clean