randlandschap
190315_Schema Conclusie-9
Scenario Posthoorn
Scenario Overheule
Scenario Schoonwater
Scenario Katerhoek V2
3D_masterplan_Schoonwater_opgewerkt

Wonen in het randlandschap |OO3605

Aan de hand van een zorgvuldige lezing van de context en het programma geven we een aanzet voor de toekomstige ontwikkelingen voor de terreinen van SHM De Vlashaard, maar gebruiken we tegelijk deze open oproep als laboratorium voor onderzoek naar verdichting, niet van de kern, maar in de rand van onze gemeentes/dorpen. Want dit is wat de onderzochte sites bindt: ze liggen alle vier aan de rand van de deelkernen van Wevelgem, op de grens van open landschap, in een RAND(LAND)SCHAP. Door de unieke context van deze sites, aan de rand van de kernen van Wevelgem, duidelijk te definiëren trachten we inspirerende voorbeelden naar voor te schuiven, die elk op hun manier tonen hoe we de verdere kolonisatie van het landschap kunnen tegengaan of indijken. Vanuit een onderliggende analyse krijgen de verschillende sites elk een eigen identiteit, die we gethematiseerd hebben tot respectievelijk een productief -, recreatief - , interactief - en connectief randlandschap.

opdrachtgever / SHM De Vlashaard

team / KRAS - POSADMAXWAN

status / wedstrijd Open Oproep - niet weerhouden

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • Flickr Clean
  • Instagram Clean