top of page

CATEGORIE

wonen, werkplek, herbestemming, mixed use, masterplan, densiteit

Painted Greek Island

Aldiasite - Oudenaarde

De confituur- en fruitverwerkingsfabriek Aldia – Zeelandia is sinds jaar en dag bekend in Oudenaarde en omstreken. Met zijn verhuis van de historische site op wandelafstand van het stadcentrum maakt Aldia plaats voor de ontwikkeling van de meest duurzame en levendige woon- én werkwijk van Oudenaarde! Het masterplan voorziet in een mix van één- en meergezinswoningen, maar ook kantoorruimte voor zelfstandigen, creatieve bedrijven, kleinschalige winkelvoorzieningen en zelfs KMO-ruimte. Door het gemotoriseerd verkeer te stoppen aan de grens van het terrein wordt de nieuwe woonzone autovrij. Hierdoor kunnen we de 90% verharding van de huidige site reduceren tot om en bij de 50%. De vandaag afgesloten ruimte wordt niet alleen vergroend maar ook toegankelijk en doorwaadbaar gemaakt voor de buurt. De wadi’s die instaan voor de opvang van het regenwater worden gebruikt als speelplekken voor de jeugd en rustpunten voor ouderen. Ze worden gevoed door open goten die de waterhuishouding op het terrein visualiseren en zorgen voor een speels en verfrissend element.
De meest markante gebouwen die verwijzen naar het verleden van de site worden bewaard en opgenomen binnen de nieuwe masterplanvisie. Als aanvulling hierop wordt voorzien in een diversiteit aan woon- en werkgebouwen, zowel qua architectuur als qua typologieën. De architectuur en materialen verwijzen subtiel naar het historische verleden van de site. De gebouwen schakelen zich per twee rond privatieve doorsteken die uitlopen in de publieke groenzone aan de rand van de trekweg langsheen de site. Een robuuste baksteenarchitectuur met levendige gevels en een variatie aan terrassen zorgen ervoor dat een huiselijke woonbuurt ontstaat in combinatie met werkgelegenheid op schaal van de stad. Om dit alles samen te brengen in een doordacht masterplan wordt van bij de start samengewerkt met landschapsarchitect, mobiliteitsexpert en expert duurzaamheid om de hoge ambities voor de site effectief te realiseren.
KRAS staat voor deze site in voor de opmaak van het masterplan, het beeldkwaliteitsplan en een deel van de architectuur in en rond de bestaande loodsen. Onze collega's van DnA verzorgen de andere woon- en werkgebouwen op de site.

opdrachtgever:

Miix

team:

status:

KRAS - DnA – OMGEVING – MINT - SUREAL

masterplan en beeldkwaliteitsplan in opmaak

oppervlakte:

20 000m²

beelden:

KRAS architecten

bottom of page