top of page

CATEGORIE

mixed use, werkplek

Painted Greek Island

De Poort - Deinze

Sinds 2018 onderging het regionaal bedrijventerrein De Prijkels een grondige transformatie onder impuls van Veneco. De nieuwe ontsluiting van het bedrijventerrein, de aanleg van het verkeersplein en de ontwikkeling van de flankerende projectgronden tot Poort van het industriegebied vormen het visitekaartje van deze transformatie. Het masterplan opgesteld door KRAS Architecten biedt tevens voldoende aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een hoogstaand, innovatief en state-of-the-art bedrijfsverzamelgebouw, dat een aantrekkingspool kan vormen voor bedrijven uit de regio en ook ondersteunend kan werken voor de reeds bestaande bedrijven op het bedrijventerrein.
Overeenkomstig de krijtlijnen uit het masterplan voorzien we een hoogbouwtoren kant Nazareth meer achteraan op het terrein en aan de zijde van Deinze een compacte plint met torenvolume. De torens krijgen een geleding door een kleine verschuiving halfweg het volume en door het toevoegen van een transparantere tussenlaag. De uitkragingen worden verzacht door ze meer geleidelijk te plooien of te buigen en hiermee de verticaliteit van de toren intacter te houden, terwijl het dynamische lijnenspel telkens wisselende perspectieven biedt. De gebogen lijnen spelen in op het dynamisch gegeven van het verkeersplein, op het in- en uitrijden van personen- en vrachtverkeer. Het op het verkeersplein voorziene kunstwerk, dat eveneens een verstilde beweging in zich draagt, completeert deze dynamische communicatie, waarbij de perceptie van het geheel telkens verschillend is.
De basis van de torens is een goed doordacht plattegrond met een zo compact mogelijke kern, dat niettemin een veelvoud aan mogelijke invullingen toelaat. De plattegronden zijn kolommenvrij en de vloeren worden uitgevoerd in een balkenloze paddenstoelvloer, wat de vrije indeelbaarheid nog versterkt en waardoor in de toekomst aanpassingen van technieken of functies gemakkelijk door te voeren zijn. De gebouwen zijn ontworpen volgens de BREAAM excellent standaard. De kunstintegratie is van de hand van Peter Morrens en Frederic Geurts.

opdrachtgever:

Veneco

team:

status:

VOLUS - KRAS - ELD - DAIDALOS - STEFAAN THIERS

wedstrijd (niet weerhouden)

oppervlakte:

21500 m²

beelden:

Animotions

bottom of page