top of page

CATEGORIE

wonen, masterplan

Painted Greek Island

Elektrabelsite - Aalst

De voormalige Electrabel-site in het zuiden van Aalst is één van de meest in het oog springende zone aan de Denderkaaien en het Stadspark dat bij zal dragen tot de revitalisatie van de stad. Ons voorstel voor deze site behandelt verschillende architecturale onderzoeken: Ten eerste, een ontwerp voor twee woongebouwen op nieuw aan te leggen groene ruimte aan de te verlagen kades, in combinatie met de opwaardering en uitbreiding van een vrijstaande ingenieurswoning als centrale aanspreekpunt voor de hele ontwikkeling. Ten tweede, het visualiseren van de compositorische eenheid van de imposante machinekamer, industriële schouw en hoge dwarshal als blijvend beeldend verhaal van de voormalige stoomcentrale, aangevuld met een woon/werk/verblijf-toren als stedenbouwkundig hoogteaccent. Ten derde, het ontwerpmatig onderzoek van een monoliet gesloten bouwblok als antwoord op de grote schaalverschillen en open ruimte in de directe bestaande omgeving. Het project heeft ook een voortrekkersrol voor verdere ontwikkelingen in de buurt: de installatie van een warmtenet waarbij restwarmte van de nabijgelegen Tereos fabriek zal gebruikt worden om de 200 woningen op de site te verwarmen.

opdrachtgever:

Odebrecht

team:

status:

KRAS – ATLAS - CES

in werf

oppervlakte:

6000 m²

beelden:

KRAS architecten

bottom of page