top of page

CATEGORIE

masterplan, densiteit

Painted Greek Island

Elektrionsite - Gent

KRAS heeft met het masterplan voor de WATT-site een nieuwe woon-werk ontwikkeling voorzien op de voormalige Elektrionsite aan de Nieuwewandeling in Gent. De bestaande loodsen, overgebleven getuigen van het industriële verleden van de site, en de gedifferentieerde randen van de site vormen de aanknopingspunten voor het masterplan. Door de afgesloten ruimte terug toegankelijk te maken voor de buurt wordt het binnengebied opgewaardeerd tot een (semi-)publieke ruimte. Voorts zetten we in op het creëren van maximale groene ruimte en een gedifferentieerd aanbod van woningen, kantoren en commerciële ruimten. De overgebleven fabrieksloodsen zijn bepalend voor de oriëntatie en sfeer in de nieuwe wijk. Ze worden opgewaardeerd en gereïntegreerd inde nieuwe ontwikkeling.

KRAS staat in voor de opmaak van het masterplan, het beeldkwaliteitsplan en een deel van de architectuur in en rond de bestaande loodsen. Onze collega's van CAAN en Archipl verzorgen de andere woningen en appartementen.

opdrachtgever:

Revive - Canal properties

team:

status:

KRAS - FRIS IN HET LANDSCHAP - EVOLTA

opgeleverd

oppervlakte:

11000m²

beelden:

KRAS architecten

bottom of page