top of page

CATEGORIE

publiek

Painted Greek Island

Gravensteen - Gent

Gravensteen, You’re not an Island!

Als overbuur van het Gravensteen wil Kras Architecten zich niet onbetuigd laten in de actuele discussie over de verbouwing van het monument. We pleiten ervoor om het Gravensteen opener en toegankelijker te maken en beter te integreren in het stedelijk weefsel. De nodige ingrepen hiervoor worden gecombineerd met voorstellen om het Gravensteen terug deel te laten uitmaken van het dagelijks leven van de Gentenaar. Een heraangelegde groene publieke ruimte loopt tot tegen de muren van het Gravensteen. De introductie van een integraal toegankelijke promenade langs de westelijke zijde van het Gravensteen verhoogt de belevingswaarde aan het water en fungeert tevens als aanlegsteiger (kajak/sup). Een lift voor mindervaliden wordt met chirurgische precisie ingebouwd in de westelijke omwalling en is toegankelijk vanaf de nieuwe promenade. Op die manier starten anders validen het bezoek aan het Gravensteen op dezelfde plek en is ook de walgang toegankelijk. Het Opperhof is ook buiten de openingsuren toegankelijk en krijgt een nieuwe betekenis voor de Gentenaar, los van de toeristische ambities van het monument. Tenslotte kan een liftkoker, op zekere afstand van het gebouw, toelaten om de doorbraak naar de waardevolle binnenruimtes en doorheen de kantelen, doordachter te kiezen. Vormgeving en materiaalgebruik zijn best herkenbaar (zie bv referentie Carles Enrich Studio in Gironella) en laten ook zicht op de omgeving toe; op het Gravensteen dat niet langer een eiland is in de stad, maar er integraal deel van uitmaakt!

opdrachtgever:

/

team:

status:

KRAS

idee

oppervlakte:

/

beelden:

KRAS architecten

bottom of page