top of page

CATEGORIE

masterplan, publiek, onderwijs

Painted Greek Island

Guldensporencollege Kortrijk

Dit project omvat de vernieuwbouw en renovatie van een volledige scholencampus DPSA - Guldensporencollege in Kotrijk, op twee verschillende locaties in de stad: Diksmuidekaai en Plein. Hiertoe werd een masterplan voor beide sites opgesteld. De Campus Kaai wordt publiek toegankelijk via een Noord-Zuid-as, die als drager fungeert van de nieuwe ontwikkelingen. Deze fietsers- en voetgangersas rijgt de groene ruimtes aaneen en intensifieert de logica de ‘brede school’ in de vorm van het gedeeld gebruik van sportterreinen en -infrastructuur. Op deze as worden ook de nieuwe hoofdtoegangen tot de gebouwen van 2e en 3e graad geënt. Het programma omvat een nieuwbouw voor de 2e graad en een vernieuwbouw voor de 3e graad.
De 2e graad bevat drie verdiepingen met studieruimte, administratie, lokalen, sanitair,... en een verdiept aangelegde sportzaal. Dit gebouw definieert een nieuwe toegang tot de scholencampus en fungeert als ‘schoolpoort’, maar geeft ook vorm en structuur aan resterende open ruimte op de campus. De 3e graad is deels de renovatie van de neogotische feestzaal, die tot refter wordt verbouwd, met aan beide uiteinden delen nieuwbouw met lokalen, administratie, sanitair, gymzaal, ... Ondanks dat het gaat om relatief kleine uitbreidingen op de bestaande klassenhal en feestzaal, krijgen de nieuwbouwvolumes een eigen signatuur qua vormgeving en materiaalgebruik.
De nieuwe basisschool bevindt zich bij de nieuwe toegang aan de Kollegestraat en ligt met de langse gevel gericht naar het toekomstige campusplein. Het gebouw krijgt een eigen signatuur qua vormgeving en materiaalgebruik. De buitengevel in houten latwerk wordt gekenmerkt door een eigenzinnige ritmering van raampartijen. Op de tweede locatie, campus Plein, de huidige Leiekant van De Pleinschool of het vroegere Fort, werden de bestaande gebouwen vernieuwd en uitgebreid. Het programma omvat de totale renovatie van een internaat van 60 kamers, een nieuwbouw van een refter met 240 zitplaatsen en free flow keuken. Het internaat wordt ondergebracht in een bestaande zijvleugel van het Fort. De refter is opgevat als een open en uitnodigend paviljoen in de groene binnentuin van de campus Plein.

opdrachtgever:

Scholen Van Morgen

team:

status:

Dieter De Clercq en Tine Broos ism Abscis Architecten

opgeleverd

oppervlakte:

14231m²

beelden:

Dennis De Smet

bottom of page