top of page

CATEGORIE

onderwijs, masterplan

Painted Greek Island

Kasteel Beiaardschool - Brussel

De site van de Heemscholen en de basisschool Kasteel Beiaard hebben een grote nood aan een duidelijke functionele structuur en aan vervanging van de aanwezige containerklassen en de sterk verouderde gebouwen. Er is weinig samenhang tussen de verschillende gebouwen op beide sites en de schoolcampussen zitten verborgen in de groene binnengebieden van het bouwblok.
In de eerste aanzet tot het masterplan hebben we getracht om de site veel duidelijker te structureren. Daarnaast werd ook rekening gehouden met de beoogde groei en met behoud én versterking van het groene karakter van de campus.

opdrachtgever:

GO!

team:

status:

KRAS

wedstrijd (niet weerhouden)

oppervlakte:

beelden:

KRAS architecten

bottom of page