top of page

CATEGORIE

onderwijs, publiek, werkplek

Painted Greek Island

Kulab - Brugge

Dit onderwijs- en onderzoeksgebouw voor de faculteit industriële en biowetenschappen vervult niet alleen een pioniersrol, maar is ook gelegen op een prominente plaats aan het Brugse station. Het markeert de entree van de site Ter Groene Poorte en de start van een publieke esplanade, die de verschillende nieuwe ontwikkelingen op deze campus met elkaar verbindt. Het gebouw huisvest enerzijds een onderzoeksprogramma met 4 laboclusters en anderzijds een onderwijsprogramma met leslokalen, practica voor fysica en chemie, kantoren, vergaderzalen, een auditorium en een grote cafetaria. Bij het ontwerp is resoluut gekozen om de twee luiken van het programma onder te brengen in twee afzonderlijke bouwvolumes en deze op een heldere manier op elkaar te stapelen, met een markante uitkraging tot gevolg. De laboclusters worden georganiseerd in een balkvormige sokkel, vlot bereikbaar vanaf de logistieke zone aan de oostzijde van het gebouw, en flexibel invulbaar over de gehele lengte van het gebouw. De leslokalen zijn op hun beurt ondergebracht in een zeer compact schoolgebouw met een vierkantige plattegrond: zwevend boven het labogebouw, uitkragend aan de kant van het spoor en gericht naar het centrum van Brugge. Tussen beide gebouwdelen ontstaat een interessante tussenlaag, die is geconcipieerd als een verheven publiek maaiveld. Op deze ‘public layer’ bevinden zich een foyer, een groot auditorium en een cafetaria, die uitkijken op het dak van de labocluster, dat is ingericht als groendak met een riant dakterras. De public layer kan ook afzonderlijk worden gebruikt.
De materialisatie van het gebouw zet het concept kracht bij. De twee bouwvolumes krijgen massiviteit door het gebruik van gevelpanelen in zelfverdichtend wit beton. Deze zijn voorzien van schuin geplaatste dagkanten, die het gebouw architectonische expressie en elegantie verlenen door een spel van licht en schaduw. Schuin geplaatste betonnen vinnen zorgen bovendien voor extra privacy in het labogebouw en voor een variërend gevelbeeld naarmate de toeschouwer zich verplaatst. De public layer is uitgewerkt als een maximaal transparante tussenlaag en bevordert de leesbaarheid van het gebouw.

opdrachtgever:

KULeuven

team:

status:

Dieter De Clercq en Femke Timbermont ism Abscis Architecten

opgeleverd

oppervlakte:

11861m²

beelden:

Dennis De Smet

bottom of page