top of page

CATEGORIE

herbestemming, werkplek, wonen, mixed use, densiteit

Painted Greek Island

Marie Thumas - Leuven

De Marie Thumassite langs de Vaart in Leuven is een gebouwencomplex met een rijke geschiedenis in de conservenindustrie. Na sluiting in de jaren 1970, ontwikkelde zich een fascinerende en informeel gegroeide mix van functies dat in zijn huidige vorm niet optimaal functioneert en weinig uitstraling heeft. “Hoe wekken we dit stedelijk skelet terug tot leven?”

Wij geloven dat het gebouw een hybride ontmoetingsplaats kan worden tussen het reeds bestaande creatieve stedelijke leven en de aanwezige bedrijvigheid in het gebouw, in combinatie met de potenties van de groene steilrand. We willen werken richting een hybride stadsproject met een gemixte samenstelling van woningen, werkruimten, ateliers, kleine bedrijven, horeca, handel, tijdelijke functies, cultuur etc. Een multifunctioneel programma faciliteert innovaties en stimuleert ontmoeting en kruisbestuiving. We wensen met de transformatie van het complex een aantrekkelijk en gedifferentieerd ´vestigingsmilieu` te creëren dat door zijn dynamisch en flexibel gebruik een bruisende woon-werkomgeving aanbiedt.

opdrachtgever:

Revive

team:

status:

KRAS - Omgeving - Macobo - Boydens - De Fonseca

voorontwerp

oppervlakte:

32000m²

beelden:

KRAS architecten

bottom of page