top of page

CATEGORIE

masterplan

Painted Greek Island

Masterplan Ninoofsesteenweg Dilbeek

De zoektocht naar de locatie voor een nieuw reyclagepark in de gemeente Dilbeek leidde tot dit ontwerpend onderzoek en breed gedragen masterplan. Op een grote projectzone langs de Ninoofsesteenweg werd onderzocht hoe een nieuw ergonomisch hergebruikcentrum gecombineerd kan worden met een toekomstgerichte lokale bedrijvencampus en een groot publiektoegankelijk park met sportinfrastructuur.
De verschillende ontwerpvoorstellen resulteerden in een gefaseerd plan, waarbij nieuwe gestapelde, opdeelbare bedrijfsunits en een ergonomisch recyclagepark strategisch in het hellende terrein worden ingeplant. Door maximaal in te zetten op het bestaande glooiende terrein en de nieuwbouw te stapelen bleef voldoende ruimte over voor een langgerekte, substantiële groenzone langs de tuinen van de omwonenden enerzijds en een toekomstbestendige werkcampus met identiteit langsheen de steenweg anderzijds.
Een water robuust groenplan voorziet regenwaterbuffering in cascade tot aan de steenweg en eronder om aan de overkant het nog te saneren nieuw stukje natuurgebied tot een wetland om te toveren. De ambitie is om de in onbruik geraakte veldwegen opnieuw te introduceren in het plan en de natuurgebieden aan weerszijden van de steenweg via het nieuwe ontwerp met elkaar te verbinden.

opdrachtgever:

Gemeente Dilbeek

team:

status:

KRAS - ORO - VECTRIS

masterplan opgeleverd

oppervlakte:

26000m²

beelden:

KRAS architecten

bottom of page