top of page

CATEGORIE

onderwijs, publiek

Painted Greek Island

O. Decrolyschool Ronse

Zoals Dr. Decroly het ook zelf omschrijft, wil KRAS een school bouwen waar de leerlingen zich in een geborgen context zeker genoeg kunnen voelen om zelfstandig op ontdekkingstocht te gaan. Tegelijk moet de school ook uitnodigen, inspireren en de buurt betrekken.

De nieuwe school is een compact gebouw met een beperkte footprint, en laat zo veel mogelijk plaats voor de groene speelruimte. Het gebouw wordt ingeplant in de oksel van het L-vormig perceel, en vormt zo een scharnier tussen de speelruimte voor de kleuters, de speelruimte voor de lagere school, en het groene voorplein aan de straat, dat opengesteld kan worden als speelgroen voor de buurt.

Ook het gebouw zelf kan breed worden gebruikt. Het voorste gebouwdeel omvat een sportzaal en een refter, die afzonderlijk gebruikt kunnen worden.
De uitdaging van het ontwerp ligt in de combinatie tussen compact bouwen en een aangename leeromgeving creëren. Door compact te bouwen gaan we duurzaam om met de ruimte en energie. Een aangename school heeft echter ook een lichtrijke en inspirerende binnenomgeving nodig. Dit wordt opgelost door een slimme positionering van buiten- en binnenramen en het introduceren van 9 flinke koepels in het forum in het hart van het gebouw.

Het achterste gebouwdeel bevat de leeromgeving voor de kinderen, met een allesverbindend forum dat als project room kan gebruikt worden, maar ook als gemeenschapsruimte kan dienen buiten de schooluren.
De school wil een innovatieve omgeving zijn. Rondom het centrale forum bevinden zich dan ook open leslandschappen, die ontmoeting en samenwerking te stimuleren. Concentratie en instructie vinden dan weer hun plaats langsheen de gevel, waar de homebases als een krans rondom de landschappen liggen en waar kinderen kunnen doorgroeien van de ene homebase naar de andere.

opdrachtgever:

SPV Aurora (Group Van Roey - Democo)

team:

status:

KRAS - MACABO - SWECO - DAIDALOS

in werf

oppervlakte:

beelden:

KRAS architecten

bottom of page