top of page

CATEGORIE

masterplan, wonen, densiteit

Painted Greek Island

OO De Nieuwe Stad - Oostende

Aan de rand van Oostende ontwierp KRAS ism met MLA+ en FELIXX een nieuw stedelijk ensemble van middelgrote bouwvolumes. In het masterplan worden 465 nieuwe sociale appartementen voorzien in een nieuw stadsdeel, waarbij de menselijke schaal, connectiviteit, gezondheid, circulariteit en toekomstbestendigheid voorop staan. De bestaande gebouwen worden op een gecontroleerde, duurzame manier ontmanteld door toepassing van de principes van Urban Mining.
Het ontwerp versterkt de morfologische structuur van de stedelijke driehoek Elisabethlaan – Stuiverstraat – Guldensporenlaan/Brigade Pironlaan door de introductie van een vijftal middelhoge woningbouwvolumes die qua schaal en ligging aansluiting zoeken met de bestaande bebouwing en de naastgelegen villawijk en Mimosawijk. Hoogteaccenten op de koppen zorgen voor identiteit en herkenbaarheid. Op bestaande circulatieroutes wordt er een diversiteit aan mogelijke ontmoetingsplekken gecreëerd. Rondom ontmoetingscentrum De Blomme wordt plaats ingeruimd voor de circulaire Hub.

opdrachtgever:

De Oostendse Haard en Gelukkige Haard

team:

status:

KRAS - MLA+ - FELIXX

wedstrijd open oproep - 2e
laureaat

oppervlakte:

50000m²

beelden:

KRAS architecten

bottom of page