top of page

CATEGORIE

publiek, onderwijs, werkplek

Painted Greek Island

Optopping Technologiecampus - Gent

Het optoppingsproject van gebouw P is het eerste bouwproject dat gerealiseerd zal worden binnen het kader van het masterplan Technologiecampus Gent. We onderstrepen de ambitie om een gebouw te ontwerpen dat zijn functie als baken kan opnemen en ook als connector kan fungeren naar het binnengebied van de campus. We zoeken dit niet in de vorm van een hoogte-accent maar door middel van een uitkragend deel op derde en vierde bouwlaag. Deze uitkraging heeft, naast haar functie als eyecatcher, nog het bijkomend voordeel dat sterk samenhangende programma’s op één en dezelfde bouwlaag gerealiseerd kunnen worden, met het oog op synergie, ontmoeting en kruisbestuiving.
Het gebouw fungeert eigenlijk als een soort ‘tussenschakel’ naar het binnengebied. In die zin willen we het gebouw ook letterlijk opvatten als een soort ‘Januskop’; een gebouw met een karakteristieke kop en twee gezichten. Afhankelijk van de positie die je inneemt ten opzichte van het gebouw krijgt het een verschillende verschijningsvorm, gaande van zeer open tot zeer gesloten. Vandaar het idee van een speelse ‘getande’ gevel met een open en een gesloten zijde, refererend naar industriële shedstructuren en dus ook het industriële verleden van de site. Het uitkragend, getand volume vormt als het ware een ‘karakterkop’, zowel ingegeven vanuit het behoeftenprogramma als vanuit de potenties van de plek. Qua gevelafwerking kiezen we voor verticaal geplaatste puntprofielplaten. Dit is een industrieel materiaal met een verfijnde afwerking, die de getande gevelopbouw verder versterkt en het gebouw ook een all-round karakter geeft. Deze profielbeplating kenmerkt zich door schaduwwerking en scherpe lijnen, wat tot opvallende gevelaanzichten leidt. Door de puntprofielplaten op strategische plaatsen te perforeren ontstaan mogelijkheden van zonnewering (zuidgevel), lichtregeling (reflectie) en esthetische integratie (verberging) van technische doorvoeren en roosters in de gevel. Op deze manier slagen we erin om met hetzelfde gevelmateriaal een antwoord te bieden op de verschillende technische vereisten van het bouwprogramma en op de uitdaging van zuid-georiënteerde achtergevel.

opdrachtgever:

Odisee VZW

team:

status:

KRAS - PROVOOST - DE FONSECA - MIJN EPB

schetsonwerp

oppervlakte:

1540m²

beelden:

KRAS architecten

bottom of page