top of page

CATEGORIE

onderwijs, publiek

Painted Greek Island

Polderbos - De Pinte

Samen met BRUT_architecture, studie10 ingenieursbureau en landschapsarchitect Stefaan Thiers ontwerpen we het masterplan voor de herinrichting van OC Polderbos, het jeugdhuis en de Blije school. Daarnaast ontwerpen we in een eerste fase ook de nieuwe gebouwen voor de school.
Het masterplan gaat uit van een nieuwe centrale ontmoetingsweide die het groene hart vormt van het gebied en de verschillende publieke functies met elkaar verbindt.
Het ontwerp voor de school past binnen deze masterplanvisie door verschillende nieuwe doorsteken naar het omliggende groene landschap te creëren. We voorzien twee compacte en flexibele nieuwbouwvolumes waardoor we de verschillende schoolfuncties kunnen clusteren tot 4 duidelijke identiteiten, die ook dubbel gebruik door bijvoorbeeld de muziekschool eenvoudig toelaten. Luifels verbinden de verschillende schoolgebouwen die ontworpen zijn als laagdrempelige plekken voor leren en ontmoeten.
Waar vandaag de auto domineert, wordt in de toekomst de leesbaarheid van het geheel verbeterd en krijgen het OCP en de school een duidelijke smoel naar het nieuwe groene plein in het centrum van De Pinte.

opdrachtgever:

Gemeente De Pinte

team:

status:

KRAS - BRUT – STUDIE10 – STEFAAN THIERS

laureaat wedstrijd

oppervlakte:

2800m² school + 1000m² uitbreiding sporthal + 200m² nieuw jeugdhuis

beelden:

KRAS architecten

bottom of page