top of page

CATEGORIE

wonen, masterplan

Painted Greek Island

Schattingbeekwijk - Zedelgem

Dit wedstrijdvoorstel voor 67 sociale woningen wil een eerste aanzet zijn van de ambitie om een verouderde sociale woonwijk in de Schattingbeekstraat te Zedelgem te revitaliseren met een meer divers woonaanbod, hogere gebouwde densiteit, gemakkelijk toegankelijk gemeenschappelijke open ruimte en CO2-neutraal toekomstbewust bouwen. We introduceren naast grondgebonden woningen voor het eerst in de wijk gestapeld wonen rond een grote gemeenschappelijke buurttuin. We noemen het een buurttuin en geen buurtpark omdat we hopen dat deze ruime groenzone zou onderhouden kunnen worden door de buurtbewoners zelf, als het verlengde van een eigen privétuin of terras. De rijwoningen met licht hellende daken en de appartementen met open gaanderijen hebben elk een duidelijk afleesbaar eigen architectuur waardoor de buurt meteen zijn stigmatiserende eenheidsvorm verliest en de kleurrijke veelzijdigheid van de hedendaagse gebouwde maatschappij weerspiegelt.

opdrachtgever:

team:

status:

KRAS

wedstrijd (2e laureaat)

oppervlakte:

beelden:

KRAS architecten

bottom of page