top of page

CATEGORIE

publiek, ninove, masterplan

Painted Greek Island

Scholencampus Ninove

In het masterplan voor de scholencampus werd een totaalvisie ontwikkeld die werd opgesplitst in drie fasen. De eerste fase van dit masterplan behelst het bouwen van een basisschool, een middenschool en een labogebouw. Tijdens de opmaak van het masterplan werden een aantal knelpunten blootgelegd die de potentiële kwaliteit van de campus sterk verminderen. De campus bevindt zich in het binnengebied van een bouwblok in het centrum van de stad, opgesloten achter bestaande woningen langs de Dreefstraat en Astridlaan. Een kwalitatieve presentatie van de campus aan de straatzijde ontbreekt. Het enige gezicht naar de omgeving is de verkommerde bebouwing langs de Dreefstraat en de twee bestaande parkingzones. Het prachtig groene binnengebied is nauwelijks zichtbaar vanaf straat en het terrein wordt sterk versnipperd door de ‘tijdelijke’ paviljoenen en klascontainers.
In de voorgestelde visie wordt door middel van twee nieuwe gebouwen een oplossing aangeboden. Het Atheneum en middenschool krijgen een meer stedelijk gezicht aan de statige Astridlaan, terwijl de nieuwe basisschool samen met de bestaande kleuterschool een zachtgroen identiteit krijgen aan de smallere Dreefstraat. Het groene binnengebied wordt hersteld en door middel van langse doorzichten en doorgetrokken wandelassen. In de eerste fase van het masterplan wordt de basisschool voorzien in een krachtig en vrijgevochten volume.
De nieuwbouw Middenschool voorziet een volume waarvan het ene gedeelte dwars op de Astridlaan is gepositioneerd en het andere volume zich parallel aan de Astridlaan situeert. Door het gelijkvloers niet over de volledige breedte dicht te bouwen wordt een maximale doorwaadbaarheid naar de campus toe gegarandeerd, enerzijds voor de alle leerlingen van de verschillende scholen, maar ook voor de hulpdiensten die ook langs deze weg het binnengebied kunnen bereiken. Ondanks de sterk verschillende morfologie van de nieuwe gebouwen is er getracht een samenhang te ontwikkelen die de campus als geheel vorm geeft en versterkt. Een heldere en identieke materialisatie voor de verschillende nieuwe gebouwen was het belangrijkste middel om dit te bewerkstelligen.

opdrachtgever:

GO!

team:

status:

Lieven Louwyck en Tine Broos (ism Abscis Architecten)

opgeleverd

oppervlakte:

7335 m²

beelden:

Jeroen Verrecht

bottom of page