top of page

CATEGORIE

masterplan, densiteit

Painted Greek Island

Transformatie verkavelingwijken via heemhub

Uitgedaagd door het Team Vlaams Bouwmeester sloegen Lighthouse International Real Estate Services en KRAS de handen in elkaar om een antwoord te bieden op de prangende vraag naar het verdichten van verkavelingswijken. Hiervoor lanceren we de idee van de “Heemhub”. De Heemhub is een intelligent, circulair en modulair gebouw dat het startschot vormt voor transities binnen in de wijk. De Heemhub versterkt enerzijds de sociale cohesie (verbinding) binnen de wijk en vormt tegelijk de motor tot transitie. De transities waarop met de Heemhub ingezet worden, hebben dus enerzijds betrekking op de gevraagde densifiëring maar kennen anderzijds ook een sociaaleconomisch karakter, naast andere transities mbt energie, mobiliteit en kimaatadaptatie die ook elders in de wijk kunnen plaatsvinden of in de Heemhub hun voorbeeldfunctie kunnen vinden.
Om het praktische proces te accelereren gebruiken we een inductieve onderzoeksmethodiek waarbij we de idee van de Heemhub als living lab introduceren bij de bewoners en via observatie van reacties en resultaten algemene principes trachten te destilleren. Eenmaal de basis voor verandering binnen de wijk gelegd is, de functie van de Heemhub duidelijk en de wijkbewoners de idee van kwalitatief densifiëren binnen de wijk genegen zijn, kan overgestapt worden naar een kleinere schaal in het verhaal en samen de figuurlijke fundering voor de Heemhub gelegd worden. Vanuit co-creatie kunnen geïnteresseerden verder uitdiepen hoe de Heemhub zelf gebouwd kan worden op basis van een uitgekiend systeem dat compatibel is met verschillende (bij voorkeur circulaire) bouwmaterialen bvb systeem Mosard. Bij uitbreiding kan er ook nagedacht worden om niet alleen de Heemhub, maar ook andere (toevoegingen aan) gebouwen binnen de wijk of zelfs volledige verbouwingen volgens dezelfde (Mosard) standaarden uit te werken zodat binnen de wijk zelf een eco-systeem aan herbruikbare (bouw)materialen ontstaat.

opdrachtgever:

Team Vlaams Bouwmeester

team:

status:

KRAS - Lighthouse

niet weerhouden

oppervlakte:

beelden:

bottom of page